ارتش

 

لطفاً به مقاله ارتش جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.